29.10.2010

Ovatko naiset miehiä tunteellisempia?

Olemme varmasti kaikki kuulleet jossain vaiheessa, kuinka tunteelliseksi jotakuta naista on kutsuttu. Harvemmin kuulemme samaa miehestä. Mutta ovatko naiset oikeasti miehiä tunteellisempia? Ja miten tunteellisuutta oikein voitaisiin mitata?

Sukupuolten välillä on eroja tunteiden ilmaisussa. Sukupuolten välillä on myös eroa tunteiden kokemisessa, tai paremminkin, millä tavalla toinen sukupuoli kokee jonkin tilanteen ja minkälaisilla tunteilla hän siihen reagoi. Miesten ja naisten väliset erot tunteiden ilmaisussa näkyvät ehkäpä parhaiten tunteellisessa reaktiivisuudessa, kognitioissa, ilmaisukyvyssä sekä tunnetyössä.

Tunteellinen reaktiivisuus
Tunteellinen reaktiivisuus tarkoittaa herkkyyttä reagoida tunteellisesti johonkin tilanteeseen. Miehet ovat reaktiivisempia agressiivisessa tilanteessa. Miehet myös yleensä harjoittelevat agressiiviseen tilanteeseen liittyviä vastauksia enemmän, kuten "Mun ei tartte sietää tätä". Esimerkiksi pariskunnan tapellessa miehen verenpaine ja sydämen syke nousee nopeasti ja siksi hän saattaa reagoida voimakkaammin kuin nainen. Riidan jälkeen nainen taas helpommin pohtii asiaa silti pitkään tuntien masentuneisuutta ja surua, kun miehen tunteet ovat jo laantuneet.

Kognitio
Tarkoittaako nainen koskettaessaan miehen käsivartta hellyyttä, kiintymystä vaiko seksuaalista kiinnostusta? Vastaus riippuu kognitioistamme. Pariskunnan kesken nainen saattaa suuttua enemmän jos kokee miehen jättävän hänet tai tärkeän asian huomiotta, esimerkiksi hääpäivän. Mies taas suuttuu helpommin jos jokin vahingoittaa omaisuutta. Kun toinen suuttuu asiasta, joka on toiselle merkityksettömämpi, saattaa suuttumus vaikuttaa liialliselta tunteenpurkaukselta ja tulkitsemme käytöksen tunteellisempana.

Ilmaisukyky
Yksi asia, joka vaikuttaa tunteellisuuden käsitteeseen on tunteiden ilmaisukyky. Yleisesti ottaen naiset ovat halukkaampia ilmaisemaan tunteitaan ja puhumaan niistä. Naiset saattavat helpommin itkeä ja ilmaista heikkoutta osoittavia tunteita, kun taas miehet saattavat vain ilmaista vihaisuutta avoimesti. Ilmaisukykyyn vaikuttaa erittäin paljon kulttuuri, jossa kasvamme. Kulttuuri muokkaa käsityksiämme siitä, mikä on soveliasta ilmaisua kenellekin ja missä tilanteessa.

Tunnetyö
Tunnetyö tarkoittaa tilanteita, joissa meidän pitää esittää jotain tunnetta, jota emme tunne. Työelämässä tämä tulee esille erityisesti asiakaspalvelutyössä. Tällöin sukupuolten välisissä vaatimuksissa ei ole eroa. Sekä miehiltä että naisilta odotetaan yhtä mukavaa hymyä lentoemäntänä tai stuerttina.

Kummatkin sukupuolet siis tuntevat samanlaisia tunteita. Erot johtuvat siitä, miten ne tulevat esille. Jo lapsuudesta asti tytöt jakavat tunteet toistensa kanssa ja tästä johtuen heidän suhteensa tapahtuu usein "kasvokkain" kun taas pojat jakavat ystävänsä kanssa aktiviteetteja ja näin ollen ystävyys on enemmän "rinnakkain" tapahtuvaa.

Kuvat: http://www.jupiterimages.com/Image/royaltyFree/57567213 ja http://www.telegraph.co.uk/education/3355939/Gender-gap-most-girls-just-want-to-have-fun.html

2 kommenttia:

  1. Moi.

    Mistä tämä teksti on peräisin? Olen kiinnostunut lähteestä!

    VastaaPoista
  2. Lähteenä on psykologian opintoihini liittyvä kirja Pyschology, 9. painos. Kirjoittajat Carole Wade, Carol Tavris. ISBN 0-536-50692-2

    VastaaPoista