29.4.2010

Esimiesten tunneäly

Kalifornialaisen professorin Kevin S. Grovesin mukaan esimiehet tulisi valita sen mukaan, minkälaiset kommunikaatiokyvyt heillä on tunteisiin liittyen. Groves tutki 108 esimiestä eri organisaatioissa sekä heidän 325 alaistaan. Hän havaitsi suoran korrelaation esimiehen tunneälykkyyden taidoissa (esim. kasvojen ilmeet, suora katsekontakti, äänenpainot jne.) ja alaisten arvioinneissa esimiehen kyvykkyydestä työnsä tekemiseen.

Tämä perusteella voitaisiinkin esimiestä valittaessa käyttää arvioinnissa "tunteiden näyttämiskykyä" yhtenä kriteerinä. Kyvyn avulla voitaisiin saada esimiehiä, jotka kykenevät luomaan hyvän työympäristön sekä tuotteliaita alaisia sekä paremmin tuottavan organisaation.

Mielestäni tunneäly on todella tärkeä laatu esimiehessä. Se ei tarkoita, että kaikkeen pitäisi reagoida tunteellisesti, vaan että esimies ymmärtää ja osaa olla empaattinen alaisiaan kohtaan. Jos esimies vaikuttaa siltä, että hän kuuntelee, välittää ja on aidosti kiinnostunut alaistensa hyvinvoinnista sekä heistä yksilöinä, luonnollisestikin työpaikan henki kohoaa. Kuinka moni meistä onkaan joskus ollut "idiootin" esimiehen alaisena, jolla ei ole ollut juuri minkäänlaisia sosiaalisia taitoja, saatika sitten tunneälyä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti